Zkoušky

Zkoušky scholy bývají den před zpíváním tj. většinou v sobotu v 10 hodin v kostele Panny Marie Karmelské, v pastorační místnosti nebo dle domluvy.